foto-treningi, to warsztaty fotograficzne dla młodzieży, na których uczymy się czytać i analizować, a następnie świadomie tworzyć kadry fotograficzne. Oglądamy prace mistrzów i te zrobione przez uczestników podczas warsztatów, co prowadzi do rozmowy o postrzeganiu świata oraz do szukania poprzez fotografię osobistego punktu widzenia i budowania i wyrażania własnej opinii w formie komunikatu wizualnego.

Patrząc przez obiektyw aparatu fotograficznego nasi podopieczni udowodniają, że na jeden obiekt lub na tę samą sytuację można spojrzeć z kilkunastu punktów widzenia i w efekcie zapisać i pokazać ów obiekt, czy sytuację na wiele sposobów.

Czas pandemii, który wyrwał nas z dotychczasowych przyzwyczajeń i kolein codzienności to powód, by przyjrzeć się zmianom, które zaszły w nas i w otoczeniu. Pracując w trzech pracowniach pod opieką Beaty Michalczyk, Marty Łąckiej i Radosława Jóźwiaka, uczestnicy skierowali oko obiektywu na siebie, aby zapisać swoje przeżycia i uczucia - opowiedzieć za pomocą fotografii o ważnych dla siebie sprawach.